محصولات

فروش ویژه

فروش ویژه !

تجهیزات جانبی

تستر پاور گرین PSU Tester

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه !

سیستم‌های خنک‌کننده

خنک کننده پردازنده NOTUS 100-PWM

۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !

سیستم‌های خنک‌کننده

خنک کننده پردازنده NOTUS 200-PWM

۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه !
فروش ویژه !

منبع تغذیه (پاور)

GP450A-ECO Rev3.1

۱,۹۷۹,۰۰۰ تومان
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !

سیستم‌های خنک‌کننده

خنک کننده پردازنده NOTUS 95-PWM

۸۷۹,۰۰۰ تومان
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !

منبع تغذیه (پاور)

GP400A-ECO Rev3.1

۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه !

منبع تغذیه (پاور)

فروش ویژه !

منبع تغذیه (پاور)

GP400A-ECO Rev3.1

۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !

منبع تغذیه (پاور)

GP450A-ECO Rev3.1

۱,۹۷۹,۰۰۰ تومان
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !

تجهیزات جانبی

تستر پاور گرین PSU Tester

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

کیس

فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !

خنک کننده

فروش ویژه !

سیستم‌های خنک‌کننده

خنک کننده پردازنده NOTUS 100-PWM

۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه !

سیستم‌های خنک‌کننده

خنک کننده پردازنده NOTUS 200-PWM

۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه !
فروش ویژه !

سیستم‌های خنک‌کننده

خنک کننده پردازنده NOTUS 95-PWM

۸۷۹,۰۰۰ تومان

کیبورد و ماوس

This error message is only visible to WordPress admins
HTTP Error. Unable to connect to the Instagram API. Feed will not update.