محصولات

فروش ویژه

فروش ویژه !

تجهیزات جانبی

تستر پاور گرین PSU Tester

۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !

سیستم‌های خنک‌کننده

خنک کننده پردازنده NOTUS 400-ARGB

۱,۳۹۹,۰۰۰ تومان
فروش ویژه !

سیستم‌های خنک‌کننده

خنک کننده پردازنده NOTUS 200-PWM

۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه !

سیستم‌های خنک‌کننده

خنک کننده پردازنده NOTUS 100-PWM

۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !

سیستم‌های خنک‌کننده

خنک کننده پردازنده NOTUS 95-PWM

۸۰۹,۰۰۰ تومان
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !

منبع تغذیه (پاور)

GP400A-ECO Rev3.1

۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان

منبع تغذیه (پاور)

فروش ویژه !

منبع تغذیه (پاور)

GP400A-ECO Rev3.1

۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !

تجهیزات جانبی

تستر پاور گرین PSU Tester

۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

کیس

فروش ویژه !
فروش ویژه !

خنک کننده

فروش ویژه !

سیستم‌های خنک‌کننده

خنک کننده پردازنده NOTUS 400-ARGB

۱,۳۹۹,۰۰۰ تومان
فروش ویژه !
فروش ویژه !

سیستم‌های خنک‌کننده

خنک کننده پردازنده NOTUS 200-PWM

۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه !

سیستم‌های خنک‌کننده

خنک کننده پردازنده NOTUS 100-PWM

۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه !

سیستم‌های خنک‌کننده

خنک کننده پردازنده NOTUS 95-PWM

۸۰۹,۰۰۰ تومان

کیبورد و ماوس

This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.